News Graphic
Address: Ningbo Xiaoshi High School 178 Baiyang Street, Ningbo | Tel: 0574-87159557 13065655030 (Ms. Wang) 0574-87159520 (Ms. Cao) | Email: nbxsib@gmail.com |
Fax:0574-87159507 | Website: www.nbxiaoshi.net | Wechat: NBXSIB